Reanimatie Raad gek geworden? (5 okt 2008)
zondag 05 oktober 2008 18:25

Reanimatie-Raad gek geworden?

De NRR, Nederlandse Reanimatie Raad gaf op 1 okt een nieuwe reanimatie-richtlijn uit over het wel of niet reanimeren van mensen met een "niet-reanimeren-badge". Kennelijk om een eind te maken aan de vreselijke positie van leken-hulpverleners die een slachtoffer met een "niet-reanimeren-badge" aantroffen en vervolgens niet wisten wat te doen, is de bestaande richtlijn aangepast zodanig dat de leken in dit geval geen reanimatie hoeven te starten. De ambulance-verpleegkundigen mogen zich echter niets van de wens van het slachtoffer aantrekken en moeten altijd reanimeren. Artsen in het ziekenhuis zijn daarna weer wel verplicht om de wens van de patiënt en een behandelverbod te respecteren. Eén conclusie is nu duidelijk. Als u een niet reanimeren-wens kenbaar hebt gemaakt door de badge om uw hals te dragen, dan moet u hopen dat u bij een hartstilstand in het openbaar omstanders treft die alert zijn en de ambualnce-verpleegkundigen van u af weten te houden. Als ik in de buurt ben, zal ik dat proberen, desnoods fysiek. Benieuwd wat er dan gebeurt. Kamervragen zou mooi zijn. Het wordt tijd dat er een strafzaak komt tegen een ambulancedienst die iemand, tegen zijn duidelijk kenbaar gemaakte wil, reanimeerde.

citaat van de website van de NRR

Woensdag 1 oktober 2008

Toelichting bij de richtlijn ‘Starten, Niet Starten en Stoppen van een reanimatie’

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft een richtlijn vastgesteld voor het starten, niet starten en stoppen van een reanimatie. De NRR-richtlijn is bestemd voor 2 groepen hulpverleners. De eerste groep betreft de leekhulpverlener, dus de BLS-AED opgeleide vrijwilliger zonder medische opleiding, die buiten een zorginstelling getuige is van een acute hartstilstand, of wordt geconfronteerd met iemand die kort daarvoor een hartstilstand heeft gehad. De tweede groep betreft de ALS opgeleide professionele hulpverlener.

Het beleid van de NRR ten aanzien van het starten met reanimeren is niet veranderd. Bij vermoeden van een hartstilstand start de hulpverlener direct met basale reanimatie volgens de in 2006 door de NRR vastgestelde richtlijn en zoekt niet naar een niet-reanimeren verklaring, of niet-reanimerenpenning.

De richtlijn om niet te starten met reanimeren is op 1 punt aangepast. Nieuw is dat de leekhulpverlener niet start met reanimeren als direct een geldige niet-reanimerenwens van de patiënt zichtbaar is, of wordt getoond. De verklaring is een document met een niet-reanimerenwens voorzien van naam, handtekening en foto van de drager. De NRR respecteert de nieuwe niet-reanimerenpenning van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), die is voorzien van naam en handtekening en foto van de drager, als een geldige niet-reanimerenwens.


<<Terug


Reacties (4)
4 zondag 15 februari 2009 21:37
J.B.M. Kootwijk
Ik wil graag onder de aandacht brengen dat de drempel voor mensen die geen reanimatie wensen erg hoog is gemaakt:
- door erg eenzijdige voorlichting aangevoerd door de Hartstichting, hebben de meeste mensen m.i. een enorm vertekend beeld
- de penning is alleen te verkrijgen door eerst lid te worden van de Ned. Ver. voor Vrijwillige Euthanasie. Een zeer vreemde constructie. De penning zou makkelijker verkrijgbaar moeten zijn, zeker in medische instellingen, waar men mensen goed voor kan lichten.
- ik ben een petitie gestart om o.a. daarvoor te ijveren. Ik ben niet tegen reanimatie, ik ben voor duidelijkheid en dat een besluit genomen na evenwichtige voorlichting, welke dan ook, gerespecteerd zal worden.
http://www.petities.nl/petitie/nietreanimeren_een_recht/
3 zondag 02 november 2008 16:39
Gaatse
www.minvws.nl/kamerstukken/lz/2008/antwoorden-op-de-vragen-van-het-kamerlid-koer-kaya-d66-over-niet-reanimerenpenning.asp
2 vrijdag 24 oktober 2008 14:28
Theo
Het wordt inderdaad tijd dat die niet reanimerenpenning als zodanig door iedereen wordt behandeld als een rechtsgeldige grond om niet te reanimeren. Gelukkig is het nu zo dat de staatssecretaris Bussemaker in een brief aan de kamer heeft aangegeven dat naar haar mening deze penning rechtsgeldig is.
Het is nu alleen nog wachten op de St. Lamp. die de procedures waaraan de ambulancebroeders zich moeten houden vaststelt. Deze Stichting heeft aangegeven voor het einde van dit jaar een besluit hierover te hebben genomen. Aangezien ik weet dat er ook ambulancebroeders zijn die het erg vinden om mensen met zo'n penning te moeten reanimeren hoop ik dat deze zaak snel en goed wordt afgerond
1 dinsdag 14 oktober 2008 12:10
Joris
Echt belachelijk! Zo'n niet reanimeren badge is er toch niet voor niks! Ik vind het echt ongeloofelijk dat dit gewoon word genegeerd!
Laatst aangepast op dinsdag 14 oktober 2008 21:06
 
degezondepatient.nl gemaakt door WorkingComputer.nl | Webmaster Login |